Uvjeti korištenja

PRAVNA OBAVIJEST

Ova stranica opisuje uvjete korištenja od dana 19. studenog 2019. (dalje: Uvjeti korištenja), koji se primjenjuju na sve korisnike (dalje: korisnici), koji posjete www.msonetoone.hr (dalje: Web Stranica). Posjetom Web Stranici izjavljujete da ste suglasni s niže navedenim Uvjetima korištenja. S obzirom na to da Uvjeti korištenja mogu biti izmijenjeni s vremena na vrijeme bez prethodne najave, preporučamo Vam da ih redovito provjeravate.


Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

1. Intelektualno vlasništvo 
Ova Web Stranica pripada društvu sanofi-aventis Croatia d.o.o. (dalje: Sanofi), koje upravlja Web Stranicom. Izgled i svaki zasebni dio, uključujući žigove, logove i imena domena koji se pojavljuju na Web Stranici, uživaju zaštitu temeljem važećeg hrvatskog prava kojim se regulira intelektualno vlasništvo i pripadaju Sanofiju i/ili njezinom povezanom društvu te njihovo korištenje zahtjeva dozvolu. Njihovo korištenje ili zloupotreba korištenja izričito je zabranjena. Web Stranica može isto tako sadržavati druge informacije, tehnologije, postupke itd. Sanofija i/ili svakog od njezinih povezanih osoba i/ili trećih osoba, kao i upućivati na njih. Korištenjem ove Web Stranice korisnicima nije dodjeljena licenca ili bilo koje drugo pripadajuće pravo.

Ni jedan dio Web Stranice ne može biti preslikan, reproduciran, izmijenjen, obrađen, preuzet, prenesen ili distribuiran u medijima, s iznimkom korištenja za tisak s opaskom prava intelektualnog vlasništva, kao i svih drugih naznačenih imovinskih prava. Biti će dopušteno isključivo njihovo preslikavanje na Vaše računalo za Vaše privatne, osobne, nekomercijalne potrebe.

Svaka ovlaštena preslika cijelokupnog ili djelomičnog sadržaja Web Stranice treba sadržavati sljedeću izjavu: „COPYRIGHT – SANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o. – ALL RIGHTS RESERVED.“

Svi odobreni dijelovi od kojih se Web Stranica sastoji ili koji su prikazani na njoj neće biti mijenjani ili preinačeni na bilo koji način. Sanofi ili njegova povezana društva zadržavaju pravo poduzeti pravne radnje protiv bilo kakve povrede njihovih prava intelektualnog vlasništva.

2. Vrsta informacija 
Web Stranica nastoji omogućiti informacije o medicinskim objašnjenjima, informacije o zdravlju i fizičkom stanju ljudi koji boluju od multipla skleroze, kao i savjete o multpla sklerozi. Sanofi ne odgovara za istinitost, točnost i/ili potpunost istovjetnih informacija.

3. Isključenje odgovornosti 
Sadržaji objavljeni na Web Stranici služe za pojašnjavanje zdravstvenih i medicinskih pojmova koje korisnici susreću u svakodnevnom životu. Ni jedan dio sadržaja objavljenog na Web Stranici ne može biti shvaćen i/ili smatran kao medicinski savjet, dijagnoza bolesti i/ili uputa o načinu liječenja ili kao zamjena za iste. Web Stranica ne pruža ni jedan savjet o medicini, brizi za pacijente i/ili druge zdravstvene stavove, mišljenja, dijagnoze i/ili načine liječenja. Ovisno o Vašim zdravstvenim problemima, uvijek se morate obratiti za savjet svome liječniku u vezi dijagnoze i/ili načina liječenja. U slučaju korisničkih pitanja o vlastitom zdravstvenom stanju i/ili vlastitim bolestima, jasno preporučamo i savjetujemo korisnicima da potraže savjet kod liječnika ili druge kvalificirane osobe medicinske struke. Ako imate ili pretpostavljate da imate zdravstveni problem, molimo Vas, bez odgode se obratite Vašem liječniku.

Nastavno na navedeno, Web Stranica sadrži informacije o zdravlju i fizičkom stanju osoba koje boluju od multipla skleroze. Takve informacije nikada ne mogu biti tumačene kao reklamiranje farmaceutskih i/ili medicinskih proizvoda. Navedene informacije objavljene su na Web Stranici isključivo s ciljem informiranja i ne predstavljaju zamjenu u odnosu na savjet Vašeg liječnika i/ili ljekarnika. Ni pod kakvim uvjetima informacija objavljena na Web Stranici ne smije biti upotrebljena prilikom uspostavljanja bilo koje medicinske dijagnoze za bolest ili fizički problem ili za propisivanje i/ili primjenu i/ili korištenje lijekova. U svakom slučaju morate se obratiti svome liječniku i/ili ljekarniku. Na isti način, sadržaj Web Stranicu ne smijete koristiti radi davanja bilo kakvih medicinskih i/ili drugih stručnih medicinskih savjeta.

4.Poveznica (Link) na druge web stranice 
Uslijed mogućnosti pristupa web stranicama trećih osoba putem Web Stranice, za Sanofi i/ili za njihova povezana društva ne može proizaći ikakva odgovornost. Povezivanje na web stranice trećih osoba ne predstavlja preporuku ili odobrenje Sanofija. Sanofi nema mogućnosti kontrolirati sadržaje sličnih web stranica trećih osoba koje jesu i ostaju potpuno neovisne o Sanofiju. Sanofi nije odgovoran i neće preuzeti ikakvu odgovornost za bilo kakve štete ili bilo kakve povrede koje proizlaze u vezi sa sadržajima odnosnih web stranica trećih osoba. Nastavno na navedeno mogućnost povezivanja između Web Stranice i web stranica trećih osoba neće ni u kojem slučaju značiti da Sanofi odobrava sadržaj tih web stranica i, posebno, mogućnost korištenja tih web stranica. Korištenje web stranica trećih osoba obavljate na Vaš osobni rizik te je takvo korištenje podložno poslovnim uvjetima korištenja web stranica tih trećih osoba.

Nastavno na navedeno korisnici će biti odgovorni za potrebne mjere opreza kako bi spriječili bilo kakvu kontaminaciju, posebno kroz jedan ili više računalnih virusa, trojanskih konja ili bilo kojim drugim štetnim materijalom.

Vanjske web stranice mogu sadržavati poveznice s hiperpoveznicama na Web Stranicu. Takve poveznice ne smiju se stvarati bez izričite prethodne suglasnosti Sanofija. U svakom slučaju Sanofi neće biti ni na koji način odgovoran zbog nemogućnosti pristupa na takve web stranice. Sanofi ne provjerava, ne kontrolira i ne odobrava takve web stranice u odnosu na njihov sadržaj, reklamiranje, proizvode ili druge dijelove, a koji postanu dostupni preko takvih web stranica.

5. Osobni podaci

SANOFI je čvrsto predan zaštiti osobnih podataka i namjerava Vam dati sve važne informacije o načinu na koji SANOFI obrađuje Vaše osobne podatke na mrežnoj stranici. Pregledajte našu Politiku zaštite podataka i privatnosti na mrežnoj stranici gdje ćete pronaći sve relevantne informacije o obrađivanju osobnih podataka koje se provodi na ovoj mrežnoj stranici.

 

6. Uporaba kolačića

Kolačić omogućuje mrežnoj stranici da „zapamti“ Vaše postupke ili preferencije na određeno razdoblje. Pregledajte našu Politiku uporabe kolačića.

7. Ograničenje odgovornosti 
Sanofi poduzima svaki razuman i mogući napor i radnju kako bi osigurao da su sve informacije objavljene na Web Stranici točne i ažurirane. Sanofi zadržava pravo, u bilo kojem trenutku i bez upozorenja, ispraviti, promijeniti i prilagoditi na bilo koji način sadržaj Web Stranice. Bez obzira na to Sanofi ne jamči niti može jamčiti da je informacija dostupna na Web Stranici istinita, točna, potpuna i ažurirana.

Sanofi, stoga, ni na koji način nije odgovoran, osim odgovornosti za direktnu štetu, za štetu uzrokovanu grubom nepažnjom ili namjernim postupanjem:

  • za svaku netočnost, svaku pogrešku ili svaki propust u vezi s informacijama dostupnima na Web Stranici;
  • za svaku štetu koja je rezultat neovlaštenog ulaženja treće osobe koji prouzroči promjenu informacija ili dijelova dostupnih na Web Stranici;
  • u širem značenju za sve direktne ili indirektne štete uslijed bilo kojeg razloga, bilo koje prirode ili s bilo kojom posljedicom, čak i kad je Sanofi upozoren na mogućnost sličnih šteta ili gubitaka (i) koje nastanu zbog pristupa Web Stranici ili zbog nemogućnosti pristupa na Web Stranicu, (ii) zbog korištenja Web Stranice, uključujući sve štete i viruse koji mogu zaraziti Vaše računalo ili vlasništvo drugih osoba i/ili (iii) proizlaze iz povjerenja u bilo koju informaciju koja potječe neposredno ili posredno s Web Stranice.

Dijelovi Web Stranice su omogućeni na temelju načela „takve kakve jesu“, bez ikakvog bezuvjetnog ili izričitog jamstva bilo koje vrste. Sanofi ne pruža bilo kakvo bezuvjetno ili izričito jamstvo, osobito takvo koje utječe na sposobnost prodaje proizvoda i/ili prikladnost za određeno korištenje. Korisnici prihvaćaju, svjesni su i priznaju da informacije dostupne na Web Stranici koriste na vlastiti rizik i odgovornost. Stoga ni Sanofi ni njegova povezana društva ne mogu biti odgovorni za bilo kakve neposredne ili posredne štete koje su u cjelosti ili djelomično rezultat korištenja dijelova ili cijele Web Stranice.

Svi zahtjevi za naknadama koji proizlaze iz korištenja Web Stranice i/ili iz bilo kojeg sadržaja na Web Stranici trebaju biti postavljeni u roku od godine dana od dana događaja koji predstavlja temelj zahtjeva.

8. Pristupačnost Web Stranice 
Pristupom Web Stranici suglasni ste da (i) je tehnički nemoguće omogućiti web stranicu bez bilo kakvih nedostataka i da Sanofi ne može to učiniti, (ii) nedostaci mogu prouzročiti privremenu nemogućnost pristupa Web Stranici i (iii) funkcioniranje Web Stranice može biti pogođeno događajima i/ili okolnostima koje su izvan kontrole Sanofija, kao na primjer sredstva za prijenos i komuniciranje između Vas i Sanofija ili Sanofija i drugih mreža.

Sanofi i/ili njegovi dobavljači mogu u bilo koje vrijeme, privremeno ili trajno prekinuti pristup Web Stranici ili njenim dijelovima radi tehničkog održavanja i/ili poboljšanja i/ili promjena na Web Stranici. Sanofi ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo kakve promjene, opoziv ili prekide na Web Stranici.

9. Pravna zaštita 
Na Web Stranicu i njezin sadržaj primjenjuje se hrvatsko pravo, te će se tumačiti u skladu s hrvatskim pravom. Svi sporovi koji proizlaze iz i/ili su u vezi s Web Stranicom rješavati će se pred stvarno nadležnim sudom sa sjedištem u Zagrebu, Republika Hrvatska.

 

10. Izdavač i hosting Web Stranice

10.1 Izdavač Web Stranice: sanofi-aventis Croatia d.o.o. 
sanofi-aventis Croatia d.o.o., Heinzelova 70, HR – 10000 Zagreb, Tel.: +385(0)16003404,            e-mail: 
info.croatia@sanofi.com. Sanofi je pravna osoba, društvo s ograničenom odgovornošću, s temeljnim kapitalom od 770.000,00 kn registrirano pri Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080492616, OIB 63749596956 sa sjedištem i registriranim uredom na adresi Heinzelova 70, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

10.2 Hosting Web Stranice
Trgovačko društvo: Nexinto gmbh
Ulica:
Nagelsweg 33-35
Poštanski broj: 20097
Grad: Hamburg
Država: Germany
Website: 
https://www.plusserver.com/en

 

9. Žigovi trećih osoba
Web Stranica može sadržavati informacije, tehnologije, metode, žigove, logoe i ostala prava u vlasništvu trećih osoba ili upućivati na njih. MS One to One i Sanofi Genzyme su oznake koje pripadaju Sanofiju

10. Odobrenje za fotografije i video: Dostupne na zahtjev