Izjava o privatnosti

MS One To One Politika zaštite podataka i privatnosti na mrežnoj stranici

Datum stupanja na snagu: 25. svibnja 2018.

ČEMU SLUŽI OVAJ DOKUMENT?

U sklopu svog svakodnevnog poslovanja SANOFI svim osobama s kojima ulazi u poslovne interakcije (bolesnicima i njihovim obiteljima, sudionicima kliničkih ispitivanja, zdravstvenim radnicima, korisnicima proizvoda i usluga, radnicima itd.) omogućuje pristup nizu različitih alata i izvora kojima je svrha pružiti tim osobama informacije o aktivnostima društva SANOFI.

Takvi alati i izvori mogu dolaziti u različitim formatima, uključujući, konkretnije, elektronički format i mrežnu elektroničku komunikaciju, što uključuje mrežnu stranicu dostupnu na adresi www.sanofi.com i svaku drugu mrežnu stranicu koju SANOFI stavi na raspolaganje, a na koju se odnosi ova politika (u nastavku se zajedno nazivaju „mrežna stranica“). Da bi mogao omogućiti pristup tim alatima i izvorima, SANOFI će možda morati prikupljati i obrađivati osobne podatke (koji se definiraju u nastavku) njihovih korisnika.

SANOFI je čvrsto predan zaštiti osobnih podataka i namjerava Vam dati sve važne informacije o načinu na koji SANOFI obrađuje Vaše osobne podatke na mrežnoj stranici.

U skladu s time, u nastavku ćete pronaći sve relevantne informacije o obrađivanju osobnih podataka koje se provodi na ovoj mrežnoj stranici. Imajte na umu da se sadržaj ove Politike zaštite osobnih podataka na mrežnoj stranici može povremeno mijenjati, npr. u slučaju unaprjeđivanja naših procesa ili u skladu s primjenjivim zakonom. Ako te promjene budu objektivno značajne i ako budu utjecale na Vaša prava ili naše obveze povezane sa zaštitom Vaših osobnih podataka (i pod uvjetom da postoji način da Vas kontaktiramo), odgovarajućim ćemo Vas putem obavijestiti o tim izmjenama služeći se informacijama koje smo možda prikupili.

Međutim, savjetujemo Vam da redovito posjećujete ovu stranicu s Politikom zaštite osobnih podataka na mrežnoj stranici kako biste provjerili je li bilo kakvih promjena.

TKO JE ODGOVORAN ZA OBRAĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA NA OVOJ MREŽNOJ STRANICI (VODITELJ OBRADE PODATAKA)?

Sanofi je odgovoran za obrađivanje osobnih podataka pojedinaca koji koriste ovu mrežnu stranicu i stoga djeluje u svojstvu voditelja obrade podataka:

Sanofi.aventis Croatia d.o.o.:

Heinzelova 70
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 60 03 404

Sanofi je pravna osoba, društvo s ograničenom odgovornošću, s temeljnim kapitalom od 770.000,00 kn registrirano pri Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080492616, OIB 63749596956 sa sjedištem i registriranim uredom na adresi Heinzelova 70, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

PODSJETNIK: ŠTO SU OSOBNI PODACI I OBRAĐIVANJE?

Za potrebe ove Politike zaštite osobnih podataka na mrežnoj stranici, osobni podaci su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu čiji je identitet poznat ili bi se mogao utvrditi, a koje SANOFI obrađuje u svezi s ciljevima i svrhama definiranima u ovoj Politici zaštite osobnih podataka na mrežnoj stranici.  

Drugim riječima, radi se o bilo kojim informacijama koje se odnose na određenu osobu. Takvi osobni podaci mogu biti

 • osnovne identifikacijske informacije, kao što su Vaše ime ili datum rođenja
 • informacije koje se mogu izravno ili neizravno pripisati Vama – kao što je objava na društvenoj mreži
 •  informacije koje se mogu povezati s Vama ili Vašim uređajem, kao što je, primjerice, IP adresa (tj. mrežna adresa Vašeg uređaja)
 • itd.

U tom smislu pojam „obrađivanje“ označava svaku aktivnost koja se provodi nad Vašim osobnim podacima, kao što je, primjerice:

 •   prikupljanje
 •   čuvanje
 •   pristupanje
 •   analiziranje
 •   brisanje
 • itd.

 

 KOJI SE OSOBNI PODACI PRIKUPLJAJU NA OVOJ MREŽNOJ STRANICI?

Kad je ova mrežna stranica u uporabi, na njoj se mogu prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • identifikacijski podaci: bilo kakve informacije koje omogućuju otkrivanje Vašeg identiteta, bilo izravno ili neizravno, kao što su Vaše ime ili kontaktni podaci (adresa, adresa elektroničke pošte, telefonski broj), vrsta posla koji radite, poduzeće za koje radite
 •   poruke:  možda ćete nam slati upite putem ove mrežne stranice
 •  profesionalne informacije, osobito u slučaju da pošaljete molbu za zaposlenje
 •  podaci o vezi: bilo kakve informacije o Vašoj vezi i pristupu ovoj mrežnoj stranici (npr. vrsta uređaja i preglednika kojim se služite, vremenska oznaka Vaše veze, IP adresa, posjećene stranice itd.), povijest pregledavanja
 •  podaci o lokaciji: informacije koje Vaš uređaj i preglednik mogu otkriti o Vašoj lokaciji ako dopustite da se takve informacije podijele s društvom SANOFI
 •  podaci povezani s kolačićima i podaci koji bi se mogli prikupiti kolačićima: više informacija o kolačićima možete pronaći u nastavku.
 •  u određenim specifičnim situacijama SANOFI će možda obrađivati informacije o filozofskim, političkim i vjerskim stajalištima, članstvu u sindikatu, spolnoj orijentaciji, zdravlju te rasnom ili etničkom porijeklu: SANOFI će takve kategorije osobnih podataka, koji se klasificiraju kao „osjetljivi“ osobni podaci ili „posebne kategorije“ osobnih podataka, obrađivati samo ako to uredno dopuštaju primjenjivi zakoni o zaštiti podataka. Valja naglasiti da će SANOFI takve podatke obrađivati samo ako je prethodno pribavio Vašu izričitu i konkretnu suglasnost za to.

ZA KOJE SE POTREBE PRIKUPLJAJU OSOBNI PODACI NA OVOJ MREŽNOJ STRANICI?

Svako obrađivanje osobnih podataka mora se provoditi za definiranu svrhu. U tom se smislu osobni podaci na ovoj mrežnoj stranici prikupljaju i obrađuju za sljedeće potrebe:

 •   da bismo Vam omogućili pregledavanje ove mrežne stranice
 •  da bismo Vam omogućili pristup mrežnim uslugama, aplikaciji i platformama te upravljanje mrežnim korisničkim računima
 •  pružanje podrške bolesnicima, usluga podrške sektoru zdravstvene zaštite te informacija o angažiranosti bolesnika i propisivanju lijekova; upravljanje zahtjevima za naknadu troškova, uključujući potraživanja od osiguranja
 •  provođenje istraživanja i razvoj; provođenje kliničkih ispitivanja i vođenje registara; vođenje i validiranje uključivanja i sudjelovanja pojedinaca u studijama, ispitivanjima i drugim aktivnostima; analiziranje demografskih podataka; nuđenje posebnih programa, aktivnosti, ispitivanja, događaja ili promocija putem naših usluga; provođenje istraživanja tržišta ili ponašanja potrošača
 •  da bismo personalizirali Vaše iskustvo pri pregledavanju mrežne stranice kad koristite naše usluge; osigurali prikaz naših usluga na način koji Vama najbolje odgovara; razumjeli Vaše profesionalne i osobne interese za naš sadržaj, proizvode i usluge ili drugi sadržaj i prilagodili taj sadržaj Vašim potrebama i željama; predstavili Vam proizvode i ponude prilagođene Vama
 •   da bismo unaprijedili svoje proizvode i usluge, utvrdili trendove korištenja te razvili nove proizvode i usluge; razumjeli interakciju između Vas i Vašeg uređaja i naših usluga; pratili i rješavali sigurnosne probleme; utvrdili učinkovitost naših promidžbenih kampanja i provodili ankete
 •  da bismo obradili Vaše molbe za zaposlenje
 •  da bismo mogli komunicirati s Vama; odgovarati na Vaše zahtjeve ili upite; pružiti podršku za proizvode i usluge; dati Vam važne informacije, administrativne informacije, neophodne obavijesti i promidžbene materijale; slati Vam novosti i informacije o našim proizvodima, uslugama, robnim markama i poslovnim aktivnostima; organizirati i voditi profesionalne skupove i kongrese, što uključuje Vaše sudjelovanje na takvim skupovima

 NA ČEMU SE TEMELJI OBRAĐIVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA NA OVOJ MREŽNOJ STRANICI?

Za potrebe ove mrežne stranice Vaši se osobni podaci obrađuju isključivo na temelju:

 •  Vaše prethodne SUGLASNOSTI: kada ste izričito dali odobrenje društvu SANOFI da obrađuje Vaše osobne podatke. U praksi to obično znači da će Vas SANOFI zamoliti da potpišete dokument ili da ispunite mrežni obrazac za davanje suglasnosti ili slijedite bilo kakav relevantan postupak koji će Vam omogućiti da se potpuno informirate i da zatim ili jasno prihvatite ili odbijete predviđeno obrađivanje osobnih podataka. Suglasnost izražavate pregledavanjem ove mrežne stranice i, ako je to relevantno, pristajanjem na obrađivanje Vaših osobnih podataka uz pomoć kolačića (u skladu s našom Politikom uporabe kolačića, koja je navedena u nastavku).
 •  ugovornog odnosa između Vas i društva SANOFI: u tom je slučaju obrađivanje Vaših osobnih podataka obično potrebno za provođenje ili izvršavanje ugovora; to znači da ako ne želite da SANOFI obrađuje Vaše osobne podatke u tom kontekstu, SANOFI će možda odlučiti ili biti obvezan odbiti sklapanje takvog ugovora s Vama ili Vam neće moći pružiti proizvode ili usluge obuhvaćene tim ugovorom.
 •  „legitimnog interesa“ društva SANOFI u smislu primjenjivih zakona o zaštiti podataka. U takvom će slučaju SANOFI uzeti u obzir Vaša temeljna prava i interese pri utvrđivanju je li obrađivanje legitimno i zakonito.

KOLIKO SE DUGO ČUVAJU OSOBNI PODACI PRIKUPLJENI NA OVOJ MREŽNOJ STRANICI?

 Osobni podaci prikupljeni na ovoj mrežnoj stranici čuvat će se tijekom sljedećih razdoblja, ovisno o kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju

 • Identifikacijski podaci: tijekom razdoblja koje je potrebno za obradu Vašeg zahtjeva
 •   Poruke:  tijekom razdoblja koje je potrebno za obradu Vašeg zahtjeva
 • Profesionalne informacije, osobito u slučaju da pošaljete molbu za zaposlenje: tijekom razdoblja koje je potrebno da obradimo Vašu molbu / ako Vaša molba bude prihvaćena, tijekom razdoblja koje je potrebno da se integrirate unutar poduzeća / ako Vaša molba ne bude prihvaćena, tijekom dvije godine nakon njezina primitka]
 •  Podaci o vezi: tijekom razdoblja koje je potrebno za obradu Vašeg zahtjeva
 •  
 •  Podaci o lokaciji: ova vrstu podataka ne prikupljamo
 •  Podaci povezani s kolačićima i podaci koji bi se mogli prikupiti kolačićima: Vidjeti politiku uporabe kolačića u nastavku

  TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

SANOFI može prenositi Vaše osobne podatke interno (tj. drugim entitetima u grupaciji SANOFI) i/ili izvan nje, trećim stranama koje su pružatelji usluga.

Ako takav interni ili vanjski prijenos osobnih podataka podrazumijeva prijenos Vaših osobnih podataka u državu u kojoj je razina zaštite osobnih podataka niža od one koju u načelu pružaju zakoni na Vašem području, SANOFI će osigurati dostatnu razinu zaštite Vaših osobnih podataka implementiranjem odgovarajućih sigurnosnih mjera kao što su europske standardne ugovorne klauzule i obvezujuća korporativna pravila društva SANOFI ili prethodnim traženjem Vaše izričite suglasnosti.

 VAŠA PRAVA: SANOFI ĆE SE POBRINUTI DA MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA POVEZANA S OSOBNIM PODACIMA

Možete ostvariti svoja prava u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

U skladu s time, SANOFI Vam daje do znanja da imate pravo:

 

 •  pristupiti svojim osobnim podacima jednostavnim podnošenjem zahtjeva – u tom slučaju možete dobiti primjerak takvih podataka (ako ga zatražite), osim ako Vam se ti podaci ne stave izravno na raspolaganje, npr. unutar Vašeg osobnog korisničkog računa
 •  tražiti ispravak svojih osobnih podataka ako su oni netočni, nepotpuni ili zastarjeli
 •  zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u situacijama navedenima u primjenjivom zakonu o zaštiti podataka („pravo na zaborav“)
 •  povući svoju suglasnost za obrađivanje osobnih podataka, bez utjecanja na zakonitost obrađivanja, u slučajevima kada su se Vaši osobni podaci prikupljali i obrađivali na temelju Vaše suglasnosti

 

 •  uložiti prigovor na obrađivanje svojih osobnih podataka, ako su se Vaši osobni podaci prikupljali i obrađivali na temelju legitimnih interesa društva SANOFI, u kom slučaju ćete morati opravdati svoj zahtjev tako što ćete nam objasniti svoju specifičnu situaciju
 •  zatražiti ograničenje obrađivanja osobnih podataka u situacijama navedenima u primjenjivom zakonu o zaštiti podataka
 •           primiti svoje osobne podatke za prijenos od društva SANOFI trećoj strani ili zatražiti da SANOFI Vaše osobne podatke izravno prenese trećoj strani koju Vi odaberete, kad je to tehnički izvedivo (pravo na prenosivost podataka daje se samo kad se podaci obrađuju na temelju Vaše suglasnosti)

Ako želite ostvariti bilo koje od tih prava, obratite nam se na način opisan u nastavku, u dijelu „Kako nas možete kontaktirati“, i poduzet ćemo potrebne korake da Vam što prije odgovorimo.

 Također možete uložiti prigovor na obrađivanje svojih osobnih podataka tijelu nadležnom za zaštitu podataka. Iako predlažemo da se prije toga obratite nama, ako želite ostvariti to pravo, obratite se izravno tijelu nadležnom za zaštitu podataka.

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

SANOFI pozdravlja sva pitanja ili komentare koje možda imate o ovoj Politici zaštite osobnih podataka na mrežnoj stranici ili njezinoj implementaciji. Sva takva pitanja ili komentare pošaljite služeći se kontaktnim podacima u nastavku:

Seceuropeprivacy@sanofi.com

Sve zahtjeve koji se odnose na način na koji SANOFI koristi Vaše osobne podatke možete poslati našem službeniku za zaštitu podataka na sljedeću adresu elektroničke pošte: Seceuropeprivacy@sanofi.com