Oblici MS-a

Oblici MS-a

gif
Većini osoba s multiplom sklerozom (približno 85%) dijagnosticira se relapsno-remitirajući MS (RRMS), ali postoji i nekoliko drugih oblika MS-a za koje ste možda čuli. Kod 10% osoba s MS-om dijagnosticira se primarno-progresivni MS (PPMS). Ako se RRMS ne liječi, kod 50 – 60% osoba može uznapredovati do oblika koji se zove sekundarno-progresivni MS (SPMS). Nekim ljudima s MS om rečeno je da imaju jedan oblik te bolesti koji se zove dobroćudna multipla skleroza. 

Oblik MS-a koji imate može utjecati na učestalost simptoma, kao i na vrijeme nastupa i način razvoja onesposobljenosti. Također može utjecati na mogućnosti liječenja MS-a. U nastavku slijedi pregled svakog od triju različitih oblika MS a. 

Ukratko

Pogledajte razlike između različitih oblika MS-a:

Relapsno-remitirajući MS (RRMS)

Osobe s RRMS-om prolaze kroz razdoblja u kojima su im simptomi izraženi (relaps), nakon kojih slijede razdoblja tijekom kojih se ti simptomi povlače ili ublažavaju (remisija). RRMS se dijagnosticira kod približno 85% osoba s MS-om.

Sekundarno-progresivni MS (SPMS)

Kod nekih osoba s RRMS om bolest može uznapredovati do SPMS a i tada te osobe ne doživljavaju relapse, ali im se onesposobljenost s vremenom postupno pogoršava.

Primarno-progresivni MS (PPMS)

Kod približno 10% osoba dijagnosticira se PPMS. Osobe s PPMS om ne doživljavaju relapse, ali im se onesposobljenost s vremenom nastavlja postupno pogoršavati.

Što je relapsno-remitirajući MS (RRMS)??

Kod multiple skleroze imunosni sustav greškom napada dijelove središnjeg živčanog sustava, i to ovojnicu oko živaca (koja se naziva mijelin). 

Ono što je čudesno jest da tijelo može obnoviti dio oštećenog mijelina postupkom zvanim remijelinizacija. Međutim, obnovljeni mijelin nije isti kao i prije oštećenja, poruke se možda neće prenositi živcima jednakom brzinom kao i prije. Dijagram u nastavku prikazuje kako oštećenje mijelina utječe na prijenos signala živcima:
 

damaged myelin

Upravo je to oštećenje uzrok simptoma MS-a koji se mogu javiti. Primjere tih simptoma možete pronaći ovdje.

Razdoblja u kojima dolazi do oštećenja mogu dovesti do relapsa simptoma, nakon kojih zahvaljujući procesu obnove koji se odvija u tijelu slijede razdoblja remisije. Zbog tih se razdoblja relapsa i remisije ovaj oblik multiple skleroze naziva relapsno-remitirajućim MS om (RRMS).

Iako se simptomi mogu povući, s progresijom bolesti mogu postati i trajni. Naime, s vremenom se nastalo oštećenje može nakupiti i postati preveliko da bi ga mozak obnovio, što može dovesti do trajnih simptoma. RRMS može uznapredovati do jednog oblika MS a koji se naziva sekundarno-progresivnim MS om (SPMS), osobito ako se ne liječi.

Što je sekundarno-progresivni MS (SPMS)?

Većini ljudi s MS-om dijagnosticira se RRMS. Nekim osobama kojima je prvotno dijagnosticiran RRMS s vremenom se smanjuje broj relapsa, ali im se onesposobljenost postupno povećava. Taj oblik MS-a, koji nastupa nakon početne faze RRMS-a, naziva se sekundarno-progresivnim MS om (SPMS). 

Iako osobe s SPMS-om i dalje mogu povremeno doživjeti relaps, kod većine se oni ne javljaju. Osobama s SPMS-om onesposobljenost se obično postupno pogoršava, ali se brzina kojom se to događa uvelike razlikuje od osobe do osobe. 

Što je primarno-progresivni MS (PPMS)?

Kod približno 10% oboljelih dijagnosticira se oblik multiple skleroze kod kojeg se onesposobljenost postupno pogoršava od samoga početka. Taj se oblik naziva primarno-progresivnim MS om (a nešto rjeđe i kroničnim progresivnim MS om). 

Iskustva oboljelih od PPMS-a mogu se uvelike razlikovati od osobe do osobe. Bolesnicima se onesposobljenost neprekidno pogoršava, ali se to odvija različitom brzinom. Isto tako, kod nekih osoba dolazi do postupnog pogoršavanja simptoma, dok kod drugih postoje duga razdoblja tijekom kojih se oni uopće ne pogoršavaju. Neovisno o tome od kojeg oblika MS-a bolujete, on može utjecati na vaš svakodnevni život. Za korisne prijedloge i savjete pročitajte dio 'Svakodnevni život', koji je dostupan ovdje.

Nekim se osobama odmah dijagnosticira progresivni oblik MS-a, ali ipak povremeno dožive i relaps. Taj se oblik MS-a ponekad naziva progresivno-relapsnim MS om. Ako imate PRMS i želite doznati više o mogućnostima koje su vam na raspolaganju, bilo bi dobro da razgovarate sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom specijaliziranom za MS.

Korisne poveznice